5 fase teorien indenfor Traditionel Kinesisk Medicin.

Den Kinesiske Medicins vejviser til at reducere stress og forebygge fysiske og adfærdsmæssige problemstillinger.

5 fase teorien inden for Traditionel Kinesisk Medicin er unik, da det inkluderer teorien om, at vi hver især, både dyr og mennesker, fødes som tilhørende en bestemt type. Alt efter hvilken type, dyret er født ind i, vil det bestemme dets personlighed.  Hver enkelt type udviser bestemte fysiske og følelsesmæssige træk, som er specifikke for den enkelte type.

Det handler om energi.
Det handler om følelser.
Det handler om personlighed.

Ved at kende dyrets personlighed får du muligeheder for:
At vide hvad der er dyrets stærke og svage kvaliteter.
At få en vejviser til at omdanne stressfulde situationer.
At fremme muligheder for balance og sundhed.
At undgå misforståelser i kommunikationen.

Hver type har en bestemt grundtema og en forudsigelig adfærd under stress.
Dyrets type oplyser os om hans grundlæggende behov, fysisk, mentalt som følelsesmæssigt.

52
55

Kend dit dyrs elementtype .

Jeg kan ved en enkelt konsultation fortælle dig, hvilken elementtype dit dyr tilhører og du får med det samme nogle strategier/redskaber til at forebygge stress og mindske risikoen for fysiske og adfærdsmæssige problemstillinger hos dit dyr.

Et grundigt kendskab til de 5 elementer, som de manifesterer sig i naturen og i kroppen og et udviklet sanseapparat, der kan opfange de energimæssige signaler fra elementets udtryk,  er nødvendige redskaber for at bestemme dyrets elementtype.

Ved at kende dit dyrs elementtype kan du gennemskue de mønstre, der skaber stress og forebygge ubalancer, endnu før de er opstået.

De 5 typer kan siges at være den linse, hvormed dyrene opfatter verdenen.

Til hver type er der knyttet bestemte følelsesmæssige og fysiske karakteristika og behov. Hver type har en bestemt grundtema og en forudsigelig adfærd under stress.

I balance er det typens stærke positive kvaliteter, der vil blive fremvist. Og under stress er det dens svage, negative kvaliteter, der kommer til udtryk.

Ved at kende din dyrs type og personlighed kan du gennemskue de mønstre, der skaber stress og forebygge ubalancer, endnu før de er opstået.

icon
icon

Træ

Grundtema: “Jeg vil vinde”

icon
icon

Ild

Grundtema: “Se på mig”

icon
icon

Jord

Grundtema: “Lad os være et team”

icon
icon

Metal

Grundtema: “Hvad skal jeg lave”

icon
icon

Vand

Grundteam: “Kan jeg stole på dig”

53

At møde og se dyret son det virkelig er kan være meget healende for dit dyr.

Vandtypens grundtema er “Kan jeg stole på dig” og dens behov er overordnet tryghed og forudsigelighed. Når  vandtypen er i balance har den viljestyrke og er vågen. Når den er i ubalance ændres viljestyrke til usikkerhed og vågenhed til angst.

En trætype i ubalance viser aggressivitet, frustration og stress; når den er i balance er den meget karakterfast. Trætypens grundtema er “Jeg vil vinde”.