En hund går ikke på sine røntgenbilleder, men på sine ben

En hund går ikke på sine røntgenbilleder, men på sine ben

By december 14, 2018 Blog

En hund går ikke på sine røntgenbilleder; den går på sine ben.

Dette betyder, at graden af forandring på et røntgenbillede ikke er ligefrem proportional med graden af smerte og ubehag hos hunden.

Citatet er sagt af en ældre klog dyrlæge under min dyrlægeuddannelse for mange år siden. :).

Jeg oplever dagligt i min konsultation, at det er en glemt sandhed.

Derfor får jeg lyst til at skrive omkring den nyeste viden og forskning indenfor smertefysiologien og hvordan dette citat passer ind i nyeste viden.

Der er i disse år ved at ske et paradigmeskifte i opfattelse af smerter – fra en strukturel tankegang, hvor vævsskade og slid anses som den primære årsag til smerte (biomedicinsk smertemodel) –  til den såkaldte biopsykosociale smertemodel, hvor smerter har en multifaktoriel baggrund. Multifaktoriel betyder, at smerter kan skyldes såvel fysiske, men også følelsesmæssige problematikker og sociale omstændigheder.

10
manual5

SKADE ER IKKE ENSBETYDENDE MED SMERTE OG SMERTE ER IKKE ENSBETYDENDE MED SKADE.

En af de store forskelle på den biomedicinske og biopsykosociale smertemodel er anskuelsen om, at hunden kan have en skade uden at have smerter og der kan være smerter, uden at hunden har en skade.

Jeg kan nævne et studie på mennesker, hvor de undersøgte personer uden smerter i skulderen. Studiet viste, at 34 % af de undersøgte i alle aldersgrupper havde “skadestilstande” uden at have smerter og 54 % i aldersgruppen over 60 havde “skadestilstande” i skulderen uden smerter. Der findes et utal af andre studier, der viser det samme som ovenstående.

Jeg tillader mig at konkludere:

Når vi finder en “skadesforandring” hos vore dyr, behøver det ikke ar være ensbetydende med smerte.

Nyere forskning viser på den anden side, at hvis kroppen er i ubalance, overbelastet, stresset, og hvis der er udtalte emotioner som angst og/eller agitation, så kan det medføre smerter i kroppen uden nogen form for skade.

Mit bedste eksempel på dette er en hest, som jeg tilså med kolik-smerter og ingen appetit. Den havde været indlagt på hospitalet op til flere gange, hvor de ikke kunne finde en fysisk årsag til problemet. Da jeg undersøgte den, var det tydeligt for mig at der var en blokering i energien, der skyldtes en følelsesmæssig oplevelse. Ved at gøre de blokerede følelser tydelige, ved at møde og se dem, giver det hesten en mulighed for at ryste oplevelsen af sig, som den gjorde i udtalt grad efterfølgende. Den sitrede i hele kroppen i flere minutter. Hesten havde fået et chok, der havde sat sig fast fysisk i kroppen. Efterfølgende var hesten hel rask. Det var lidt svært at forstå for ejeren, som ringede til mig efter 14 dage, fordi når hun fortalte historien i stalden var det med stor undren og bekymring for om det nu var sandt. Så hun havde brug for, at jeg lige undersøgte hesten en extra gang. Hesten havde taget 100 kg på, spiste og var frisk. 😊

Jeg tillader mig at konkludere:

Så har vore dyr smerter, behøver der ikke være en fysisk skade; det kan være tegn på en stresset krop.

Nu har jeg brugt hunden som overskrift, men disse sandheder gælder alle, mennesker som dyr, incl hest, som ovenstående beretning fortæller.

Den nyeste videnskab konkluderer altså, at når vi skal vurdere, om der er smerter og hvor smerten kommer fra, så skal vi bruge en helhedsmæssig tilgang i forbindelse med udredningen og behandlingen. Dette giver en større mulighed for at hjælpe patienter på den mest effektive og mest skånsomme måde. 😊

“Hvordan du opfatter et problem, afgør også hvordan du vælger at behandle det”

manual6

Leave a Reply