Hvordan opstår sygdomme

Er hesten i balance, følelsesmæssigt og fysisk, skal der megen belastning til, før den bliver syg.

Udfra hestens elementtype og en medfølgende mere eller mindre svag indre proces vil de enkelte heste have forskellige evner til at møde såvel fysisk som følelsesmæssig stress.
Er hesten i balance, følelsesmæssigt og fysisk, skal der megen belastning til, før den bliver syg.
Er hesten i ubalance, opstår en alvorlig svaghed i kroppen og den vil være mere modtagelig for ydre og indre stress-påvirkninger.

5
6

Emotioner er en naturlig del af hestens liv og er i sig selv ikke en kilde til ubalance

Indre stress faktorer som årsag til sygdom:

 • Emotioner i ubalance. Emotioner er en naturlig del af hestene liv- og er i sig selv ikke en kilde til ubalance. Emotioner fremkalder ubalancer, når de er meget udtalte, når de er længerevarende og når de er upassende i situationen.
 • Biologiske chok som er defineret ved en uventet, stærk følelesmæssig hændelse hos hesten, som det ikke kan løbe fra eller løse i situationen. Det skaber en energimæssig blokering som kan sætte sig fysisk og psykisk i kroppen .

Ydre stress faktorer som årsag til sygdom:

 • Ekstreme vejrforhold  -Kulde, Varme, Fugt, Vind, Tørhed
 • Dårligt foder
 • Hurtig foderskift
 • Overbelastninger
 • Forkert brug
 • Inkluderer også bakterier, virus og tarmparasitter

Det vigtigste er at skabe en stærk og balanceret hest

For at sygdom kan opstå må følgende forhold være tilstede:

 • En prædisponeret svaghed, som rummer hestens elementtype og en indre proces i ubalance
 • En udløsende årsag, som kan være en ydre eller indre stress faktor.
 • Det svage punkt, som er kroppens svage anatomiske del, hvor symptomet dukker op. Det defineres af brug og anatomisk udformning. Det svage punkt er ikke selve sygdommen; det fortæller kun meget lidt om sygdommens årsag. Hestens svage punkt er overordnet dens bevægeapperat. Jo mere ensidigt brug, jo mere specifikt svag punkt.

Det indbyrdes forhold mellem det svage punkt, den udløsende faktor og de indre processer varierer fra sygdomstilfælde til sygdomstilfælde.

DET VIGTIGSTE ER AT SKABE EN STÆRK OG BALANCERET HEST, SOM KAN MODSTÅ YDRE OG INDRE STRESSFAKTORER OG SOM KAN LEVE MED OG TÅLE SINE SVAGE PUNKTER UDEN AT UDVIKLE SYGDOM.

Som holistisk dyrlæge undersøger jeg alle parametre, der kan give anledning til ubalance og i sidste instans sygdom.

7