Hvordan opstår sygdomme

Balance gør stærk

Udfra hundens elementtype og en medfølgende mere eller mindre svag indre proces, vil de enkelte hunde have forskellige evner til at møde såvel fysisk som følelsesmæssig stress.
Er hunden i balance, følelsesmæssigt og fysisk, skal der megen belastning til, før den bliver syg.
Er hunden i ubalance, opstår en alvorlig svaghed i kroppen og den vil være mere modtagelig for ydre og indre stress-påvirkninger.

4
5

Forskellige stress faktorer kan give sygdom

Af Ydre stress faktorer kan nævnes:

  • Vejrets påvirkninger – især vind og kulde
  • Upassende foder
  • Hurtig foderskift
  • Overbelastninger og traumer.
  • Inkluderer også bakterier, virus og tarmparasitter

Af Indre stress faktorer kan nævnes:

  • Emotioner i ubalance. Emotioner er en naturlig del af hundens liv- de er i sig selv ikke en kilde til ubalance. Emotioner fremkalder ubalance, når de er meget udtalte, når de er længerevarende og når de er upassende i situationen.
  • Biologiske chok som er defineret ved en uventet, stærk følelesmæssig hændelse hos hunden, som det ikke kan løbe fra eller løse i situationen. Det skaber en energimæssig blokering som kan sætte sig fysisk som psykisk i kroppen.

Det vigtigste er at skabe en stærk og balanceret hund.

For at sygdom kan opstå må følgende forhold være tilstede

  • En prædisponeret svaghed, som rummer hundens elementtype og en indre proces i ubalance.
  • En udløsende årsag, som kan være en ydre eller indre stress faktor.

DET VIGTIGSTE ER AT SKABE EN STÆRK OG BALANCERET HUND, SOM KAN MODSTÅ YDRE OG INDRE STRESSFAKTORER OG SOM KAN LEVE MED OG TÅLE SINE SVAGE PUNKTER UDEN AT UDVIKLE SYGDOM.

Som holistisk dyrlæge undersøger jeg alle parametre, der kan give anledning til ubalance og i sidste instans sygdom.

6