Old dog syndrome

Kognitiv dysfunktion/ Demens/ Old dog syndrome (ODS) = Alzheimer

Vore hunde lever heldigvis længere og længere og dermed opstår der flere alders relaterede problematikker. En af disse er udvikling af demens.

Hos ældre hunde med demens sker der forandringer i hjernen, som resulterer i nedsatte mentale evner.

Sygdommen har en del tilfælles karakteristika med human Alzheimers. Med alderen aflejres et bestemt protein, kaldet beta amyloid i hjernen. Når disse proteiner ophobes bestemte steder i hjernen, danner de såkaldte plaque og de forstyrrer dermed transporten af hjernens elektriske signaler.

Kognitiv dysfunktion/ demens kan ramme alle racer, men ses især hos hunde over 8 år og evt tidligere hos store racer.

1
3

I en undersøgelse viste det sig, at 62 % af hunde mellem 11 - 16 år viste mindst en af de nedenstående symptomer:

  • Disorientering/Forvirrethed; Hunden mister orienteringsevnen i hjemmet eller haven, bliver fanget i hjørner eller under eller bag møbler, har svært ved at finde døren( står ved den forkerte dør eller åbning), genkender ikke familie medlemmer eller reagerer ikke længere, når dens navn siges.( Hørelsen må selvfølgelig undersøges.)
  • Aktivitet og søvn mønstre er forstyrret. Hunden sover mere i løbet af dagen og/eller sover mindre i løbet af natten; et fald i målrettet aktivitet og en øgning i hjælpeløs vandring og halsning. Hunden kan også vise tvangshandlinger i form af at dreje rundt om sig selv mm.
  • Urenlighed. Hunden kan urinere og/eller defækere indenfor, nogen gange lige foran ejeren og viser færre tegn på at ville udenfor.
  • Interaktion med familiemedlemmer. Hunden bliver mindre social, søger væk, når den bliver kælet for, viser mindre enthusiasme, når der hilses. Andre hunde synes at have et behov for menneske-kontakt 24 timer i døgnet.

Der findes ingen specifik test for ODS/alzheimer. Opmærksomheden på selve diagnosen kan gøre det nemmere at forstå hundens opførsel.

Årsag, sygdomsudvikling og behandling fra et holistisk synspunkt:

I kinesisk medicin skyldes Kognitiv dysfunktion/demens forstyrrelser af Shen. Shen styrer funktioner som mental aktivitet, hukommelse, bevidsthed og søvn. Shen siges at have bolig i Hjertet og det betyder, at Hjerteenergien vil påvirke den mentale aktivitet inklusiv den emotionelle tilstand.

Shen er det der giver hunden en tilstand af god opmærksomhed og mental klarhed. Når Shen er i balance, giver det en følelse af indre fred. Hunde med en sund Shen vil udvise normal adfærd/opførsel og vil være vågen og reagerer på ydre stimuli. Når Shen er forstyrret/tabt, vil hunden vise dårlig hukommelse, disorientering, forvirrethed, rastløshed, ængstelse og hyperaktivitet.

2
4

Hjerteenergien er således meget vigtigt at fokusere på i behandlingen af demens hos hunde.

Som nænvt har Shen bolig i Hjertet. Det betyder, at hvis Hjerteenergien er i balance vil der være en Shen i balance og omvendt er Hjerteenergien i ubalance, vil Shen også være i ubalance.

Behandlingen af demens hos hunden vil omfatte akupunktur, urtemedicin, kostændring samt tilskud af antioxidanter. Hjerteenergien styrkes tillige gennem nærvær og opmærksomhed, og gennem social kontakt.

Jo tidligere ubalancen rettes op, jo bedre resultat og  større chance for forebyggelse og/eller større chance for, at problemerne ikke udvikler sig yderligere.