Unaturlig soignering

Psykisk hårtab hos kat

Katte bruger normalt 10-25 % af deres vågne tid på at soignere sig.

Oversoignering sker, når soigneringsadfærden tager over i forhold til andre aktiviteter, uden noget tydeligt formål. Oversoignering kan resultere i hårtab med eller uden traume af huden.

1
2

SYMPTOMER:

  • Hårtabet vil oftest være symmetrisk i sin udbredelse og findes typisk på siden af kroppen, på bugen og indvendige side af lårene og i lysken.
  • Nogle gange slikker katten sig helt hårløs, andre gange er der små korte hår tilbage. Katten slikker , bider, tygger og plukker i hårene.
  • Huden kan være normal eller den kan være rød og irriteret.
  • Nogle katte gemmer sig, når de oversoignerer sig.

Der er ingen specifik test for psykisk hårtab hos kat og diagnosen baseres på udelukkelse af andre faktorer såsom loppeallergi, andre former for allergi herunder foderintolerance mm.

Årsager, sygdomsudvikling og behandling ud fra et holistisk synspunkt:

Stress i din kats liv kan forårsage oversoignering. Der kan være mange årsager til dette; det kan skyldes ydre omstændigheder som ændringer i omgivelserne, en ny kat i huset eller på vejen. Og så kan det bestemt også skyldes indre omstændigheder. Af indre omstændigheder kan nævnes ubalance hos katten af forskellige årsager, herunder følelesesmæssige problematikker.

Alt efter kattens elementtype vil deres følelsesmæssige og fysiske behov være forskellige og ved at blive opmærksom på dette, kan der laves en specifik plan til at afstresse katten. For eksempel synes en træ-element kattetype om udfordringer og variation i sit liv. Bliver dette ikke opfyldt, kan en energimæssig blokering opstå og katten har brug for at slikke sig som et forsøg på at løse problemet.

3
4

De enkelte katte skal behandles individuelt.

Et andet eksempel ses hos Ild-element kattetypen, der kan stresses af for meget uro og manglende social kontakt.
De enkelte katte skal derfor behandles individuelt og der vil være forskellige ubalancer, der kan give sig udslag i oversoignering.
Det er således vigtigt at skelne mellem hvilken elementype katten tilhører for at afhjælpe problemmet i hjemmet. På den måde kan katten tilbydes de forhold, der akkurat passer til den og som mindsker eller helt fjerner stress.

Skab balance hos din kat.

Akupunktur, kinesisk urtemedicin samt evt foderskift kan være med til at skabe større balance hos den enkelte kat, så den bliver bedre til at tilpasse sig evt ændringer i omgivelserne og hjemmet.
Ved et besøg hos mig, kan jeg oplyse dig om din kats elementtype og vi kan sammen lægge en behandlingsplan, der er skræddersyet til netop din kat.

5